Over Prinses Máxima Centrum

Zorg

Meer kinderen met kanker genezen, met behoud van kwaliteit van leven en optimale ontwikkelingskansen. Daar gaat het ons om. In alles staat het kind dan ook centraal. Ons denken, voelen en doen is vanuit de leefwereld van het kind. Wij zijn teamspelers, met korte lijnen en veel aandacht voor ontwikkeling, onderwijs en opleiding. We gaan grensverleggend en gepassioneerd te werk en zetten ons iedere dag weer maximaal in voor de kinderen.Zowel de patiënten als de medewerkers komen uit heel Nederland. Daarom is een flexibele, tolerante en collegiale werkwijze noodzakelijk. Afhankelijk van je opleiding zijn er diverse mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

Research

Het Prinses Máxima Centrum brengt de best mogelijke zorg en hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek onder één dak samen. Wetenschappelijk onderzoek is van cruciaal belang voor de verhoging van de overlevingskansen van kinderen en de afname van late effecten. Onze onderzoeksgroepen bestaan voornamelijk uit promovendi, postdocs en analisten, zij worden aangestuurd door een principal investigator (PI). Met grote regelmaat zoeken wij ambitieuze onderzoekers. Open sollicitaties zijn welkom, het helpt hierbij als je een specifieke interesse in een bepaalde tumorsoort, onderzoeksrichting of een onderzoeksgroep aangeeft. Lees hier meer over research in het Prinses Máxima Centrum.

Academy

De ontwikkelingen in de kinderoncologie gaan hard. Daarom is het noodzakelijk dat actuele kennis en deskundigheid bij alle medewerkers van het Prinses Máxima Centrum beschikbaar is en vertaald wordt naar concreet en vernieuwend handelen. Met een hoogwaardige Academy bedient het Prinses Máxima Centrum zowel de eigen organisatie als externe partners én andere professionals en partijen, ook buiten Nederland, met een goed aanbod van onderwijs en opleiding. De Academy leert professionals nieuwe vaardigheden en helpt hen om zich optimaal te ontwikkelen, waardoor de allerbeste zorg voor kinderen met kanker in de wereld mogelijk wordt. We zoeken verpleegkundigen die opgeleid willen worden.Nieuwbouw


In het Prinses Máxima Centrum wordt voor iedere vorm van kanker expertise gebundeld op één afdeling. De hele behandeling van het kind vindt plaats op deze afdeling (kliniek,  dagbehandeling, polikliniek) met één afsprakenbalie. We organiseren hiermee de zorg op een efficiënte manier rondom het kind; artsen, verpleegkundigen maar ook pedagogisch medewerkers en psychologen werken nauw met elkaar en met ouders en het kind samen. Minder complexe zorg vindt plaats in een aantal ziekenhuizen, zo dicht mogelijk bij het kind, onder regie van het Prinses Máxima Centrum.

Samen met zo’n 100 experts uit de praktijk, zoals medische professionals, onderzoekers uit de kinderoncologie en ouders van kinderen met kanker, is hard en enthousiast gewerkt aan de totstandkoming van het ontwerp voor de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum.

Inmiddels is het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt en het is nu ook wind- en waterdicht. De oplevering van het nieuwe gebouw vindt eind 2017 plaats. We hebben dan een paar maanden om het gebouw in te richten en in mei 2018 betrekken we het gebouw. Omdat dit misschien wel jouw nieuwe werkplek wordt, is het natuurlijk leuk om te zien waar je dan komt te werken. Het filmpje hiernaast en de tekeningen hieronder geven een goede indruk van de toekomstige situatie. De tekeningen zijn zogenaamde 'artist impressions' dus de werkelijkheid komt er iets anders uit te zien.

Beeld: Liag architecten en bouwadviseurs